Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
FRoST
Xuất hiện:
11 Tháng tám 2008
Châm ngôn
NoCheat3.gif
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
FRoST Brotherhood Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[FRoST]RyL Người lập Team 11 Tháng tám 2018 20 Tháng một 2019 - 9:21 pm
[FRoST]_9 The Mikado 17 Tháng một 2017 Hôm qua, 1:25 pm
[FRoST]_8 The Mikado 18 Tháng mười 2008 Hôm qua, 8:48 am
[FRoST]Dog Shogun 19 Tháng một 2017 30 Tháng chín 2018 - 12:46 pm
[FRoST]_Chicken Shogun 11 Tháng tám 2008 19 Tháng chín 2018 - 10:23 pm
[FRoST]_Puma Shogun 11 Tháng tám 2008 15 Tháng sáu 2017 - 5:40 pm
[FRoST]Eagle_ Shogun 11 Tháng tám 2008 28 Tháng mười hai 2013 - 8:15 pm
[FRoST]_Duck Shogun 11 Tháng tám 2008 16 Tháng một 2019 - 6:04 pm
[FRoST]Rabbit__ Shogun 11 Tháng tám 2008 9 Tháng ba 2012 - 4:00 pm
[FRoST]_Octopus Shogun 11 Tháng tám 2008 24 Tháng tư 2018 - 2:15 pm
[FRoST]_Bull Shogun 11 Tháng tám 2008 9 Tháng mười một 2018 - 4:51 pm
[FRoST]__Luna Nobunaga 31 Tháng một 2018 14 Tháng một 2019 - 4:46 pm
[FRoST]_Persian Nobunaga 11 Tháng mười hai 2014 25 Tháng mười một 2018 - 1:09 am
[FRoST]__Lion Nobunaga 22 Tháng một 2009 25 Tháng một 2018 - 8:27 am
[FRoST]__Elephant__ Elite Samurai 17 Tháng một 2017 31 Tháng một 2018 - 3:43 pm
[FRoST]__ArT_Of_WaR_ Elite Samurai 7 Tháng tư 2018 17 Tháng mười 2018 - 5:48 pm
[FRoST]___7 Elite Samurai 1 Tháng sáu 2015 16 Tháng năm 2018 - 4:17 pm
[FRoST]__FireFly Kamikaze 15 Tháng tư 2015 4 Tháng sáu 2017 - 12:23 am
[FRoST]Hawk__ Harakiri 30 Tháng tám 2008 2 Tháng chín 2008 - 5:30 pm
[FRoST]_Vulture Harakiri 25 Tháng tư 2018 21 Tháng năm 2018 - 11:03 pm
[FRoST]__VampireBat Ronin 11 Tháng tám 2018 Hôm nay, 5:57 am